Disclaimer

Disclaimer

Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de informatie op deze website zorgvuldig is samengesteld, betreft het slechts algemene informatie en heeft deze geen ander doel dan de bezoekers van de website in algemene zin over onze werkzaamheden te informeren. Voor eventuele onvolledigheid of tekortkomingen en de eventuele schade die daaruit zou kunnen voortvloeien, kunnen wij derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen. Downloaden of uitprinten voor eigen persoonlijk gebruik is wel toegestaan.